page-header

Marketing / Outsourcing

Markedsføres jeres virksomhed sig tilstrækkeligt og godt nok, så I bliver bemærket på jeres markeder?

Marketing

Formålet med markedsføring er:

at finde, planlægge og iværksætte de markedsmuligheder og –aktiviteter, således at din virksomhed bliver kendt på markedet, I bliver kendt af kunder på markedet og de henvender sig til jer, I opnår konkurrencemæssige fordele i forhold til jeres konkurrenter, rent faktisk få solgt jeres produkt eller service ydelse, at I når jeres virksomhedsmål for dermed at opnå den succes, I ønsker.

Analyse og fastlæggelse af virksomhedens konkurrencefordele og –styrker

En virksomheds markedsføringsplan og markedsføringsaktiviteter er afhængig af dens strategi og strategiske position. Dog bør markedsføringsplanen mindst indeholde følgende:

Tidsforbruget for udviklingen af en virksomheds marketingplan afhænger af, hvor kompleks jeres marked er, og hvor bred en markedsføringsplan I ønsker.

Outsourcing

Marketing outsourcing er et relativt nyt fænomen. Men hvorfor ikke oursource jeres virksomheds markedsføringsopgaver og -projekter?

Kontakt os gerne for yderligere informationer

Back to top of page

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.